STRONA PRAWNA

Informujemy :
Uprzedzamy o nie wzorowaniu się naszym autorskim – układem/szablonem/tekstem/zdjęciami oraz wszelkimi pracami graficznymi w tym LOGO !  Kopiowanie, powielanie, wzorowanie, odtwarzanie materiałów, tekstów oraz układu – surowo zabronione!
Plagiat podlega pod czyn – nieuczciwej konkurencji w świetle USTAWY z dnia 16 kwietnia1993 r. „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
Strona chroniona jest prawem autorskim. Ustawa z dnia 4 luty 1994r
Uwaga: podane na stronie adresy służą wyłącznie do korespondencji z klientami.